Cennik - Inne opłaty

 

ROZDZIAŁ I. OPŁATY DODATKOWE DO USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Poz

Nazwa

Opłata (w złotych)

   

Opłata netto

VAT (23%)

Opłata brutto (z VAT)

1

Wydanie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki
rejestrowanej lub odpisu
zbiorowego dowodu odbioru przesyłek rejestrowanych
- za każdy egzemplarz

3,00

0,69

3,69

2

Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej
pisemnego zastrzeżenia adresata w zakresie
doręczania lub wydawania przesyłek rejestrowanych
osobie pełnoletniej zamieszkałej
wraz z adresatem

 

 

 

 

1) stałego

21,00

4,83

25,83

 

2) okresowego - za każdy miesiąc lub jego część

4,50

1,04

5,54

 

3) jednorazowego - do odbioru określonej przesyłki

2,00

0,46

2,46

3

Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:

 

 

 

 

1) do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek

 21,00

 4,83

 25,83

 

2) do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek - za każdy miesiąc lub jego część

 4,50

 1,04

 5,54

 

3) do jednorazowego odbioru określonej przesyłki

 2,00

 0,46

 2,46

 4

Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę przed wysłaniem przesyłki rejestrowanej z placówki nadawczej Poczty Polskiej żądania w zakresie:
- odstąpienia od umowy i zwrotu przesyłki
- zmiany umowy w zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki, anulowania lub zmiany wysokości kwoty pobrania

 2,00

 0,46

 2,46

 

UWAGA dot. poz. 4:

1) W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu przesyłki wniesione przy nadaniu przesyłki opłaty P O D L E G A J Ą zwrotowi.
2) Zmiana umowy w zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki, anulowania lub zmiany wysokości kwoty pobrania dotyczy:
a) Paczki EKSTRA24, PACZKI24, PACZKI48
b) Pocztex

 5

Wykonanie, zgłoszonych przez nadawcę po wysłaniu przesyłki rejestrowanej w obrocie krajowym z placówki nadawczej Poczty Polskiej żądań w zakresie: 

- odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu przesyłki
lub
- zmiany umowy w zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki lub
- anulowania lub zmiany wysokości kwoty pobrania

1) opłata za przyjęcie i przekazanie żądania:

     
  a) telegramem pocztowym 7,00 1,61 8,61
  b) drogą telefoniczną 7,50 1,73 9,23
  2) opłata za zwrot lub dosłanie przesyłki  jak za daną przesyłkę rejestrowaną
 

 UWAGI dot. poz. 5

1) Wniesione przy nadaniu przesyłki opłaty NIE PODLEGAJĄ zwrotowi
2) Anulowanie lub zmiana wysokości kwoty pobrania dotyczy:
a) Paczki EKSTRA24, PACZKI24, PACZKI48
b) Pocztex

 6 Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przesyłki rejestrowanej w obrocie zagranicznym z placówki nadawczej Poczty Polskiej żądania jej zwrotu, zmiany lub korekty adresu:      
  1) opłata za przyjęcie i przekazanie żądania drogą telekomunikacyjną: 31,00 7,13 38,13
  2) opłata za zwrot przesyłki listowej rejestrowanej (przesyłki poleconej lub przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością), gdy przesyłka nie opuściła terytorium Polski jak za nadanie i zwrot do nadawcy przesyłki poleconej ekonomicznej o tej samej masie i gabarycie A w obrocie krajowym*
  3) opłata za zwrot paczki, w tym paczki z zadeklarowaną wartością, gdy przesyłka nie opuściła terytorium Polski jak za nadanie i zwrot do nadawcy odpowiednio paczki pocztowej lub paczki pocztowej PLUS ekonomicznej o tej samej masie i gabarycie A w obrocie krajowym
 

UWAGA dot. poz. 6:

Wniesione przy nadaniu przesyłki opłaty PODLEGAJĄ zwrotowi.
*W przypadku zagranicznych przesyłek listowych o masie powyżej 2000 g opłata za zwrot jak za przesyłkę poleconą ekonomiczną w gabarycie A o masie 2000 g w obrocie krajowym.

7

Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przesyłki rejestrowanej w obrocie zagranicznym z placówki nadawczej Poczty Polskiej żądania jej zwrotu, zmiany lub korekty adresu, w przypadku gdy przesyłka opuściła terytorium Polski:

     
 

1) opłata za przyjęcie i przekazanie żądania drogą telekomunikacyjną :

31,00 7,13 38,13
 

2) opłata za zwrot przesyłki listowej rejestrowanej (przesyłki poleconej lub przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością), gdy przesyłka opuściła terytorium Polski

jak za zwrot do nadawcy przesyłki poleconej ekonomicznej o tej samej masie i gabarycie A w obrocie krajowym*
 

3) opłata za zwrot paczki, w tym paczki z zadeklarowaną wartością, gdy przesyłka opuściła terytorium Polski

jak za zwrot do nadawcy odpowiednio paczki pocztowej lub paczki pocztowej PLUS ekonomicznej o tej samej masie i gabarycie A w obrocie krajowym + opłaty naliczone przez operatora kraju przeznaczenia
 

UWAGA dot. poz. 7:

Wniesione przy nadaniu przesyłki opłaty NIE PODLEGAJĄ zwrotowi.
*W przypadku zagranicznych przesyłek listowych o masie powyżej 2000 g opłata za zwrot jak za przesyłkę poleconą ekonomiczną w gabarycie A o masie 2000 g w obrocie krajowym.

 8  Wykonanie przyjętego od adresata żądania dosyłania w kraju przesyłek pod wskazany adres      
   1) przyjęcie żądania dosyłania 4,50   1,04 5,54 
   2) opłata za dosłanie przesyłki jak za daną przesyłkę   
 

 UWAGI dot. poz. 8:

Żądanie dosyłania nie obejmuje:
a) paczek z zawartością pszczół i piskląt ptactwa domowego oraz próbek z mlekiem
b) przesyłek pocztowych na warunkach szczególnych
c) przesyłek pobraniowych
d) Paczki EKSTRA24, PACZKI24, PACZKI48
e) Pocztex 

 9 Przechowywanie - na pisemne życzenie adresata -w placówce Poczty Polskiej po upływie terminu odbioru:      
  1) przesyłki listowej w obrocie krajowym - za każdy dzień 0,30   0,07  0,37
  2) przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym - za każdy dzień 0,50 0,12 0,62
  3) przesyłki listowej (w tym poleconej) w obrocie zagranicznym o masie ponad 500 g, oprócz cekogramów - za każdy dzień 0,30 0,07 0,37
  4) przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym o masie ponad 500 g - za każdy dzień 0,50 0,12 0,62
  5) paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) w obrocie krajowym i zagranicznym - za każdy dzień 1,40 0,32 1,72
  6) paczki pocztowej PLUS - za każdy dzień 1,40 0,32 1,72
 

UWAGA dot. poz. 9:

1) Termin odbioru przesyłek wynosi 14 dni kalendarzowych. Wyjątek stanowią paczki zawierające pszczoły i pisklęta ptactwa domowego oraz próbki z mlekiem, dla których termin odbioru wynosi 48 godzin i które nie podlegają żądaniu przechowywania. 
2) Żądanie przechowywania nie obejmuje PRZESYŁEK POCZTOWYCH NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH, przesyłek pobraniowych, Paczki EKSTRA24, PACZKI24, PACZKI48, Pocztex. 

 
9a Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki poleconej w formie elektronicznej w obrocie krajowym 0,50 zw. 0,50
 

UWAGA dot. poz. 9a:
Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki poleconej w formie elektronicznej w obrocie krajowym może być zgłoszone tylko w momencie nadawania przesyłki poleconej, ponieważ łącznie z tą przesyłką stanowi usługę kompleksową

 

 

UWAGA:

Opłatę za usługi objęte niniejszym cennikiem wnosi się gotówką, z wyjątkiem poz. 9a, gdzie opłaty wnoszone są w takiej samej formie jak za przesyłkę poleconą w obrocie krajowym.

 

Opłaty dodatkowe określone niniejszym cennikiem dla przesyłek rejestrowanych są stosowane do:

 1. przesyłki poleconej w obrocie krajowym,

 2. przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym,

 3. paczki pocztowej w obrocie krajowym,

 4. paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym,

 5. paczki pocztowej PLUS, w tym z zadeklarowaną wartością, 

 6. przesyłki pobraniowej, w tym z zadeklarowaną wartością, 

 7. PRZESYŁKI POCZTOWEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH, w tym z zadeklarowaną wartością, 

 8. przesyłki poleconej w obrocie zagranicznym, w tym worek M, przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym,

 9. przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym, paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym. 

 10. paczki pocztowej w obrocie zagranicznym, 

 11. paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym,

 12. Paczki EKSTRA24, PACZKI24, PACZKA48,

 13. Pocztex,


usługa zwolniona z podatku VAT

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij