Cennik - Inne opłaty

 

ROZDZIAŁ I. OPŁATY DODATKOWE DO USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Poz

Nazwa

Opłata (w złotych)

   

Opłata netto

VAT (23%)

Opłata brutto (z VAT)

1

Wydanie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki
rejestrowanej lub odpisu
zbiorowego dowodu odbioru przesyłek rejestrowanych
- za każdy egzemplarz

3,00

0,69

3,69

2

Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej
pisemnego zastrzeżenia adresata w zakresie
doręczania lub wydawania przesyłek rejestrowanych
osobie pełnoletniej zamieszkałej
wraz z adresatem

 

 

 

 

1) stałego

21,00

4,83

25,83

 

2) okresowego - za każdy miesiąc lub jego część

4,50

1,04

5,54

 

3) jednorazowego - do odbioru określonej przesyłki

2,00

0,46

2,46

3

Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:

 

 

 

 

1) do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek

 21,00

 4,83

 25,83

 

2) do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek - za każdy miesiąc lub jego część

 4,50

 1,04

 5,54

 

3) do jednorazowego odbioru określonej przesyłki

 2,00

 0,46

 2,46

 4

Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę przed wysłaniem przesyłki rejestrowanej z placówki nadawczej Poczty Polskiej odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu przesyłki

 2,00

 0,46

 2,46

 

UWAGA dot. poz. 4:

Wniesione przy nadaniu przesyłki opłaty P O D L E G A J Ą zwrotowi.

 5

Wykonanie, zgłoszonych przez nadawcę po wysłaniu  przesyłki rejestrowanej w obrocie krajowym z placówki  nadawczej Poczty Polskiej żądań w zakresie:

- odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu przesyłki
 lub
- zmiany umowy w zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki

1) opłata za przyjęcie i przekazanie żądania:

     
  a) drogą pocztową 3,40 0,78 4,18
  b) telegramem pocztowym 7,00 1,61 8,61
  c) drogą telefoniczną 7,50 1,73 9,23
  2) opłata za zwrot lub dosłanie przesyłki  jak za daną przesyłkę rejestrowaną
 

UWAGA dot. poz. 5:
Wniesione przy nadaniu przesyłki opłaty NIE PODLEGAJĄ zwrotowi.

 6 Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przesyłki rejestrowanej w obrocie zagranicznym z placówki nadawczej Poczty Polskiej żądania jej zwrotu, zmiany lub korekty adresu:      
  1) opłata za przyjęcie i przekazanie żądania:      
  a) drogą pocztową 3,40  0,78  4,18 
  b) w razie przesłania żądania drogą telekomunikacyjną 31,00 7,13 38,13
  2) opłata za zwrot przesyłki listowej rejestrowanej (przesyłki poleconej lub przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością), gdy przesyłka nie opuściła terytorium Polski jak za nadanie i zwrot do nadawcy przesyłki poleconej ekonomicznej o tej samej masie i gabarycie A w obrocie krajowym*
  3) opłata za zwrot paczki, w tym paczki z zadeklarowaną wartością, gdy przesyłka nie opuściła terytorium Polski jak za nadanie i zwrot do nadawcy odpowiednio paczki pocztowej lub paczki pocztowej PLUS ekonomicznej o tej samej masie i gabarycie A w obrocie krajowym
 

UWAGA dot. poz. 6:

Wniesione przy nadaniu przesyłki opłaty PODLEGAJĄ zwrotowi.

*W przypadku zagranicznych przesyłek listowych o masie powyżej 2000 g opłata za zwrot jak za przesyłkę poleconą ekonomiczną w gabarycie A o masie 2000 g w obrocie krajowym.

7

Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przesyłki rejestrowanej w obrocie zagranicznym z placówki nadawczej Poczty Polskiej żądania jej zwrotu, zmiany lub korekty adresu, w przypadku gdy przesyłka opuściła terytorium Polski:

     
 

1) opłata za przyjęcie i przekazanie żądania:

     
 

a) drogą pocztową

3,40 0,78 4,18
 

b) w razie przesłania żądania drogą telekomunikacyjną

31,00 7,13 38,13
 

2) opłata za zwrot przesyłki listowej rejestrowanej (przesyłki poleconej lub przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością), gdy przesyłka opuściła terytorium Polski

jak za zwrot do nadawcy przesyłki poleconej ekonomicznej o tej samej masie i gabarycie A w obrocie krajowym*
 

3) opłata za zwrot paczki, w tym paczki z zadeklarowaną wartością, gdy przesyłka opuściła terytorium Polski

jak za zwrot do nadawcy odpowiednio paczki pocztowej lub paczki pocztowej PLUS ekonomicznej o tej samej masie i gabarycie A w obrocie krajowym + opłaty naliczone przez operatora kraju przeznaczenia
 

UWAGA dot. poz. 7:
Wniesione przy nadaniu przesyłki opłaty NIE PODLEGAJĄ zwrotowi.
*W przypadku zagranicznych przesyłek listowych o masie powyżej 2000 g opłata za zwrot jak za przesyłkę poleconą ekonomiczną w gabarycie A o masie 2000 g w obrocie krajowym.

 8  Wykonanie przyjętego od adresata żądania dosyłania w kraju przesyłek pod wskazany adres      
   1) przyjęcie żądania dosyłania 4,50   1,04 5,54 
   2) opłata za dosłanie przesyłki jak za daną przesyłkę   
   UWAGI dot. poz. 8:

1) Żądanie dosyłania nie obejmuje:
a) paczek z zawartością pszczół i piskląt ptactwa domowego oraz próbek z mlekiem,
b) przesyłek pocztowych na warunkach szczególnych,
c) przesyłek pobraniowych.
2) Opłaty za dosłanie nie pobiera się w przypadku, gdy żądanie dosłania przesyłki dotyczy tego samego obszaru doręczeń.

 9 Przechowywanie - na pisemne życzenie adresata -w placówce Poczty Polskiej po upływie terminu odbioru:      
  1) przesyłki listowej w obrocie krajowym - za każdy dzień 0,30   0,07  0,37
  2) przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym - za każdy dzień 0,50 0,12 0,62
  3) przesyłki listowej (w tym poleconej) w obrocie zagranicznym o masie ponad 500 g, oprócz cekogramów - za każdy dzień 0,30 0,07 0,37
  4) przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym o masie ponad 500 g - za każdy dzień 0,50 0,12 0,62
  5) paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) w obrocie krajowym i zagranicznym - za każdy dzień 1,40 0,32 1,72
  6) paczki pocztowej PLUS - za każdy dzień 1,40 0,32 1,72
 

UWAGA dot. poz. 9:
1) Termin odbioru przesyłek wynosi 14 dni kalendarzowych. Wyjątek stanowią paczki zawierające pszczoły i pisklęta ptactwa domowego oraz próbki z mlekiem, dla których termin odbioru wynosi 48 godzin i które nie podlegają żądaniu przechowywania.
2) Żądanie przechowywania nie obejmuje PRZESYŁEK POCZTOWYCH NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH i przesyłek pobraniowych.

 
9a Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki poleconej w formie elektronicznej w obrocie krajowym 0,50 zw. 0,50
 

UWAGA dot. poz. 9a:
Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki poleconej w formie elektronicznej w obrocie krajowym może być zgłoszone tylko w momencie nadawania przesyłki poleconej, ponieważ łącznie z tą przesyłką stanowi usługę kompleksową

 

 

UWAGA:

Opłatę za usługi objęte niniejszym cennikiem wnosi się gotówką, z wyjątkiem poz. 9a, gdzie opłaty wnoszone są w takiej samej formie jak za przesyłkę poleconą w obrocie krajowym.

 

Opłaty dodatkowe określone niniejszym cennikiem dla przesyłek rejestrowanych są stosowane do:

 1. przesyłki poleconej w obrocie krajowym,

 2. przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym,

 3. paczki pocztowej w obrocie krajowym,

 4. paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym,

 5. paczki pocztowej PLUS, w tym z zadeklarowaną wartością,

 6. przesyłki pobraniowej, w tym z zadeklarowaną wartością,

 7. PRZESYŁKI POCZTOWEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH, w tym z zadeklarowaną wartością,

 8. przesyłki poleconej w obrocie zagranicznym, w tym worek M,

 9. przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym,

 10. paczki pocztowej w obrocie zagranicznym,

 11. paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym. 


usługa zwolniona z podatku VAT

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij