Cennik - Informacje

Abonament filatelistyczny

  Grupa Opłata
abonamentowa
(netto)
Opłata przy
odbiorze
Przedpłaty
(netto)
A znaczki pocztowe niestemplowane 4 zł wartość nominalna
otrzymanych walorów
-
E znaczki pocztowe stemplowane 4 zł 60% wartości nominalnej
znaczków niestemplowanych
10 zł
C kartki i koperty z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 4 zł cena ustalona na te wydawnictwa
-
S koperty pierwszego dnia obiegu FDC 4 zł cena ustalona na te wydawnictwa
-
D odbitki datowników okolicznościowych 4 zł cena równa wartości wydawnictw ostemplowanych tymi datownikami
15 zł

usługa zwolniona z podatku VAT